top of page

​With you, I am home

CTP06156.jpg

"Nhà" - một danh từ, một tiếng gọi giản đơn, nhẹ tênh nhưng luôn có vị trí quan trọng nhất trong lòng mỗi người. Giữa hàng vạn những cuộc hội ngộ, Linh & Nguyên đã có thể gặp được nhau, thấy trong nhau một nơi gọi là nhà như thế.

PSLS8764.jpg
IMG_9467.jpg
IMG_9836.jpg
IMG_2641.jpg
IMG_9776.jpg
IMG_9604.jpg
IMG_9740.jpg
IMG_9484.jpg
IMG_9514.jpg
IMG_2654.jpg
CTP06057.jpg
CTP06031.jpg
CTP06772.jpg
CTP06028.jpg
CTP06002.jpg
IMG_0071.jpg
CTP06456.jpg

Yêu như những người trẻ nhưng Linh và Nguyên lại chọn một tình yêu nhẹ nhàng, chọn trở thành một bến bờ bình yêu mà đối phương luôn tìm về. Tình yêu của hai bạn như một mái nhà mà ở đó cả hai có thể được là chính mình, cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương được là chính mình.

IMG_9886.jpg
PSLS8243.jpg
IMG_0635.jpg
IMG_2681.jpg
CTP06036.jpg
CTP06169.jpg
CTP06032.jpg
IMG_0279.jpg
IMG_0293.jpg
IMG_9779.jpg

​Linh & Nguyên's wedding

Concept, Design, Decoration by Orange Blossom Wedding Planner

Floral design: V'star flower

Venue: Tân Sơn Nhất Pavillon

Photography: Ambient Wedding Photography

bottom of page