Thông tin khách hàng 

​Dịch vụ trang trí tiệc cưới

Lựa chọn các hạng mục trang trí Anh/Chị cần cho tiệc cưới của mình:

Dịch vụ trang trí gia tiên

Lựa chọn các hạng mục trang trí Anh/Chị cần cho tư gia của mình:

Tel: +84 90 765 1037 / +84 909 095 935

​Email: contact@orangeblossom.wedding

© 2019 BY ORANGE BLOSSOM 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google Places Icon